KIWA Certificatie - Brandbeveiligingssytemen

"Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke derde verklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen geeft over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften."

Bedrijven kunnen zich door KIWA Certificatie laten beoordelen op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregelingen.

Waarom KIWA certificering?
Certificering van brandbeveiligingssystemen is het bewijs dat een systeem aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Deze eisen zijn door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) worden opgesteld. Instanties zoals de brandweer of uw verzekeringsmaatschappij kunnen deze certificatie ook eisen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Elke certificeringtraject doorloopt zes stappen, waarbij wij als adviesbureau de volledige regie voor onze rekening nemen.

Stap I: Programma van Eisen
Meestal komen deze eisen voort uit het bouwbesluit en worden kenbaar gemaakt door bijvoorbeeld brandweer en/of verzekeringsmaatschappij. Een PvE voor een brandmeldinstallatie moet voldoen aan het model-PvE van de NEN 2535, aangevuld met een certificatiesegment (Hoog, Middel of Laag). Valt een installatie in de categorie Hoog, dan controleert een onafhankelijke inspectie-instelling, vóór oplevering van de installatie, of het brandbeveiligingsbedrijf haar werk goed heeft gedaan. Eventuele kritiekpunten dienen te worden hersteld vóór uitreiking van het certificaat. In de categoriën Midden en Laag volgt uitreiking na het testen en inbedrijfstellen door het branddetectiebedrijf.

Stap II: Projecteren/ontwerpen
Adviesbureau J. Vriesema maakt het ontwerp van de installatie en stelt alle technische specificaties op.

Stap III: Leveren
Het erkend branddetectiebedrijf levert alle componenten die voor het systeem nodig zijn. Indien nodig maakt zij bepaalde componenten volledig op maat en naar wens van de klant. Als alle installatiecomponenten voldoen aan de eisen wordt er een productcertificaat afgeleverd.

Stap IV: Installeren
Als alle componenten voor het systeem zijn verzameld wordt het systeem geinstalleerd door professionele en vakbekwame mensen van het erkend branddetectiebedrijf en/of één van onze partners. Als de installatie volgens de normen van NEN 2535 en NEN 2654 en de Regeling Brandmeldinstallaties wordt opgeleverd (rapport van oplevering) wordt het eerste certificaat verstrekt.

Stap V: Beheren
Nadat het systeem is opgeleverd is het belangrijk om het systeem te onderhouden. Om het certificaat te behouden voert een inspectie-instelling inspecties uit op het onderhoudswerk van het installatiebedrijf (Hoog-1:1, Midden/Laag-steekproefsgewijs). Worden geen gebreken geconstateerd (rapport van onderhoud), dan volgt certificatie-verlenging met een jaar.

Stap VI: Onderhouden
Het NCP geeft het branddetectiebedrijf opdracht om de door het NCP - steekproefsgewijs bepaalde - brandmeldinstallatie te laten inspecteren door een inspectie-instelling. Eventuele kritiekpunten dienen te worden hersteld vóór uitreiking van een eerste of vervolgcertificaat.

De inspectie en het controleren heeft als doel onafhankelijk te beoordelen of de door het brandbeveiligingsbedrijf geleverde installatie voldoet aan de gestelde eisen in het PvE, de normen NEN 2535 en NEN 2654 en de Regeling Brandmeldinstallaties. De resultaten worden vastgelegd in een inspectierapport. Na toetsing aan het PvE, het Rapport van Oplevering en het ontwerp van de installatie door een onafhankelijke inspectie-instelling, schrijft deze instelling het inspectierapport. Op basis hiervan (na eventuele wijzigingen) wordt namens de NCP door het brandbeveiligingsbedrijf een certificaat verstrekt aan de eigenaar/gebruiker van de installatie. Het certificaat is (opnieuw) één jaar geldig.

Bron: Kiwa Nederland

kiwa logo

"Een Kiwa Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf."

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten